MAPA ŁOWISKA

mapa lowiska

Żółte i czerwone punkty, to bojki tego koloru umieszczone na zbiorniku oddzielające poszczególne strefy łowienia.

Czerwone linie wyznaczają łączną strefę połowu dla jednego, wybranego stanowiska – W PRZYPADKU REZERWACJI DOBOWYCH.

Białe i czerwone linie wyznaczają strefy łowisk dla poszczególnych stanowisk - WARIANT W PRZYPADKU ORGANIZACJI ZAWODÓW.