ZAWODY

I. ZAWODY GRAND PRIX ŁOWISKA SZACHTY 2024

Regulamin Grand Prix Łowiska Szachty 2024 r.


§ 1. Warunki uczestnictwa


1. Cykl Zawodów Grand Prix 2024 r. rozegrane zostaną na zbiorniku Łowiska Szachty w terminach:
a. Eliminacje: 16-19.05.2024, 13-16.06.2024, 22-25.08.2024, 05-08.09.2024
b. Wielki Finał: 23-28.09.2024

2. W Eliminacjach biorą udział drużyny (do 3 zawodników), które opłaciły start w wysokości 3100 zł od drużyny.

3. Drużyna ma możliwość wykupienia udziału pomocnika (tzw. Team Runner) w wysokości 400 zł. Do drużyny może dołączyć maksymalnie dwóch pomocników.

4. Do udziału w zawodach mogą zgłosić się jedynie osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego.

5. Wymagana przedpłata za uczestnictwo wynosi 800 zł za każdą zgłoszoną drużynę płatna w terminie 3 dni od przyjęcia zgłoszenia i 600 zł płatna w terminie do 31.01.2024 r., gotówką lub na rachunek bankowy:
Odbiorca: Greenpoint Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Głogowska 325, 60-004 Poznań
Nr konta: 53-1020-4027-0000-1502-1393-9295 (bank PKO BP)
Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO (zawodników) + zawody GP …………… (należy podać termin zawodów!).

6. O udziale w eliminacjach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem przedpłaty, a także uregulowaniem całej opłaty przed rozpoczęciem się zawodów.

7. Uczestnictwo w Wielkim Finale możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku zakwalifikowania się, na podstawie niniejszego Regulaminu.

8. Uczestniczyć w Wielkim Finale mogą jedynie Ci sami zawodnicy.

9. Jeżeli dana drużyna zapisała się na kilka terminów eliminacji a dostała się do Wielkiego Finału jest zobowiązana do wystartowania w kolejnym terminie lub znalezienia pary zawodników w ich miejsce. Wynik zakwalifikowanej już drużyny nie będzie brany pod uwagę w kolejnych Eliminacjach.

10. Każdy uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę robienia mu zdjęć i filmów wideo oraz wyraża zgodę na publikację tych materiałów uzyskanych podczas trwania zawodów.

11. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku od następstw nieszcześliwych wypadków. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia podpisu pod klauzulą, że każde wejście do wody oraz wypłynięcie pontonem bierze na swoją odpowiedzialność oraz, że organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów.

12. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów, w przeciwnym wypadku nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach.§ 2. Ogranizacja zawodów.


1. Harmonogram wszystkich eliminacji będzie następujący:

CZWARTEK
8:00-10:00 Rejestracja zawodników.
10:00-10:45 Wspólny posiłek (ufundowanym przez organizatora).
10:45-11:30 Omówienie regulaminu zawodów i losowanie stanowisk. Losowanie odbywa się jeden raz, beż możliwości odrzucenia stanowiska. Kolejność losowania stanowisk poszczególnych par będzie losował organizator/sędzia.
11:30-13:00 Dojazd na stanowiska i przygotowanie się do zawodów (tylko na stanowisku)
13:00 Rozpoczęcie wędkowania (od sygnału hukowego)

NIEDZIELA
9:00 Zakończenie wędkowania (do sygnału hukowego)
9:00-10:30 Pakowanie i sprzątanie stanowiska
10:30-11:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród2. Harmonogram Wielkiego Finału będzie następujący:

PONIEDZIAŁEK - 23.09.2024 r.
16:00-17:30 Rejestracja zawodników.
17:30-18:30 Omówienie regulaminu zawodów i losowanie stanowisk. Losowanie odbywa się jeden raz, beż możliwości odrzucenia stanowiska. Kolejność losowania stanowisk poszczegól par będzie losował organizator/sędzia.
18:30-20:00 Dojazd na stanowiska i przygotowanie się do zawodów (tylko na stanowisku)
20:00 Impreza integracyjna (ufundowana przez organizatora).

WTOREK
9:30 Rozpoczęcie wędkowania (od sygnału hukowego)

SOBOTA
9:00 Zakończenie wędkowania (do sygnału hukowego)
9:00-10:30 Pakowanie i sprzątanie stanowiska
10:30-11:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród3. Po zajęciu stanowisk nie jest możliwe poruszanie się samochodami wokół stawu.

4. Obowiązkiem każdego zawodnika jest założenie kamizelki ratunkowej podczas wypływania na zbiornik (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja). Ponadto wypływanie na zbiornik od zmierzchu do świtu wymaga jego oświetlenia.

5. Dopuszczone jest wypływanie pontonem lub łodzią (możliwość wypożyczenia na łowisku – wymagana wcześniejsza rezerwacja), a także korzystanie z elektrycznych łódek zdalnie sterowanych.

6. Dozwolone jest wypływanie środkami pływającymi przez cała dobę w celu sondowania dna, stawiania markerów, nęcenia oraz wywożenia zestawów.

7. Zawodnicy mają prawo do udziału z własną łodzią lub pontonem, która musi zostać uprzednio sprawdzona i dopuszczona do udziału przez organizatora

8. Zawodnicy mogą korzystać jedynie z silników elektrycznych (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja). Zabrania się korzystania z silników spalinowych.

9. Dopuszcza się możliwość korzystania z echosond (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

10. Obowiązuje konieczność posiadania podbieraka karpiowego, kołyski, worka do ważenia, wagi, odkażacza oraz min. 2 worków (NIE TYPU SLING) do przetrzymywania ryb (możliwość wypożyczenia sprzętu na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

11. Do podbierania ryb należy korzystać tylko i wyłącznie z podbieraków o minimalnej rozpiętości 80 cm (możliwość wypożyczenia na łowisku - wymagana wcześniejsza rezerwacja).

12. Pomocnik drużyny (tzw. Team Runner) nie może:
a. Wywozić zestawów, w tym pływać łodzią/pontonem
b. Sterować zdalną łódką zanętową
c. Nęcić
d. Dotykać wędki, która jest w użyciu
e. Podbierać ryby

13. Zawodnicy nie mogą wchodzić na stanowiska innych drużyn bez uprzedniej ich zgody.

14. Drużyny nie mogą udzielać sobie wzajemnej pomocy w rywalizacji.

15. Rozpalanie ognisk jest zabronione.

16. Zabronione jest bycie nietrzeźnym lub pod wpływem środków psychotropowych.

17. Należy pamiętać o dbaniu o środowisko naturalne oraz sprzęt należący do organizatora. Pamiętajmy o posprzątaniu łodzi i nie wrzucaniu odpadów do zbiornika.

18. Współuczestnictwo i sportowa rywalizacja powinno odbywać się w przyjaznej atmosferze i wysokiej kulturze osobistej, a także z poszanowaniem zasad „fair play”.

§ 3. Zasady podczas trwania zawodów.


1. Drużyna składa się maksymalnie z 3 zawodników.

2. Jedna drużyna może łowić maksymalnie na 4 wędki w obrębie własnego stanowiska.

3. Zawody będą odbywać się jedynie w formie: rzut lub wywózka.

4. Dozwolone jest stosowanie tylko i wyłącznie zestawów włosowych.

5. Zakaz łowienia na method feeder, w tym stosowania koszyczków, podajników oraz sprężyn.

6. Zabrania się stosowania więcej niż jednego haka na zestaw.

7. Zabrania się nęcenia łowiska własną kukurydzą, orzechem tygrysim i konopią, którą należy uprzednio zamówić u organizatora.

8. Dozwolone jest stosowanie ziaren w następujących ilościach na dobę:
a. Kukurydza – 20 kg
b. Orzech Tygrysi – 6 kg
c. Konopia – 10 kg

9. Zakaz stosowania ciężarków wykonanych z metali ciężkich (np. ołowiane).

10. Pływanie, sondowanie, nęcenie oraz łowienie ryb możliwe jest tylko w obrębie wylosowanego stanowiska zachowując symboliczny 1 metr odstępu od jego granicy

11. W przypadku holu ryby, która wpłynie w stanowisko sąsiedniej drużyny a ta nie zgłosi protestu ryba zostaje zaliczona do zawodów. W przeciwnym wypadku drużyna otrzymuje żółtą kartkę.

12. Dozwolone jest ustawienie maksymalnie czterech markerów dla jednej drużyny, w tym H-bojki.

13. W momencie opuszczenia stanowiska przez obu zawodników z jednej drużyny, należy wyjąć zestawy z wody.

14. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 30 minut po sygnale hukowym - koniec zawodów.

15. W przypadkach niepodlegających wątpliwości co do działań zawodników na szkode innych drużyn, sędzia może podjąć decyzje o natychmiastowym wykluczeniu danej drużyny.

16. Za naruszenie regulaminu sędzia ma prawo ukarać drużynę żółtą kartką. Ukaranie drugą żółtą kartką oznacza wykluczenie danej drużyny z zawodów, a ich wynik nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji.

§ 4. Procedura zgłaszania złowionych ryb oraz punktacja.
1. Wyholowana ryba musi być należycie i szybko obsłużona (odhaczanie, dezynfekcja itp.) i umieszczona w worku na głębokości min. 1,5 metra, a następnie zawodnicy muszą bezzwłocznie powiadomić sędziego o złowionej rybie.

2. Ważyć ryby mogą tylko i wyłącznie sędziowie. Wynik zostanie potwierdzony w protokole podpisem sędziego i zawodnika, który złowił rybę.

3. Po zważeniu ryby będzie wykonana sesja zdjęciowa. Ryby po sesji zdjęciowej zostają wypuszczone z powrotem do wody.

4. Ryby ważone są tylko i wyłącznie wagą i workiem dostarczonymi przez organizatora.
5. W zawodach będzie stosowany następujący system punktacji i naliczania punktów:
a. W zawodach liczą się tylko karpie i amury powyżej 5 kg.
b. Waga złowionego karpia wyrażona będzie w kilogramach przy czym za każdy 1 kg złowionego karpia drużyna otrzymuje 1 punkt, a każdy 1 kg złowionego amura będzie liczony podwójnie. Waga ryby wyrażona w punktach będzie liczona do trzeciego miejsca po przecinku.
c. W przypadku karpia złowionego w poniższym danym przedziale wagowym drużyna otrzymuje dodatkowe punkty bonusowe:
- 6,000 kg – 8,000 kg:   +1 pkt.
- 8,001 kg – 10,000 kg:   +2 pkt
- 10,001 kg – 14,000 kg:   +3 pkt
- 14,001 kg – 17,000 kg:   +7 pkt
- 17,001 kg – 20,000 kg:   +10 pkt
- 20,001 kg – 22,000 kg:   +14 pkt
- Powyżej 22,000 kg:   +20 pkt

np. karp złowiony o wadze 11,625 kg daje nam: 11,625 pkt. + 3 pkt. = 14,625 punktów. Natomiast amur o wadze 11,625 kg daje nam: 2 * 11,625 pkt. = 23,250 punktów.

6. Ważenie odbywać się będzie w sposób określony przez sędziego podczas rozpoczęcia zawodów.

7. Zwycięskie pięć par z każdych Eliminacji, które będą miały najwyższą sumę punktów z 3 wybranych ryb uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w Wielkim Finale zawodów Grand Prix Łowiska Szachty 2023.

8. W przypadku złowienia przez dwie drużyny po jednej, tak samo punktowanej rybie, miejsce wyższe zajmie drużyna, która złowiła rybę wcześniej.

9. W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej sumy wagowej wyższe miejsce zajmuje drużyna, która złowiła największego karpia ze wszystkich jakie złowiła w danej turze.

10. Wyniki z Eliminacji nie będą brane pod uwagę w Wielkim Finale.

11. Drużyna, która w Wielkim Finale zdobędzie najwyższą sumę punktów z 3 wybranych ryb wygrywa 80.000 złotych w gotówce. Drużyna, która w Wielkim Finale zdobędzie drugą najwyższą sumę punktów z 3 wybranych ryb wygrywa 12.000 złotych w gotówce. Drużyna, która w Wielkim Finale zdobędzie trzecią najwyższą sumę punktów z 3 wybranych ryb wygrywa 8.000 złotych w gotówce.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik niniejszych zawodów musi jednocześnie zapoznać się i przestrzegać niniejszy Regulamin zawodów Grand Prix jako nadrzędny, a w pozostałym zakresie Regulamin Wędkarski Łowiska Szachty.

2. Zachowanie uczestników zawodów winno być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Nieodpowiednie zachowanie skutkować będzie wykluczeniem z zawodów bez zwrotu wpisowego. Zawodnicy odpowiadają również za zachowanie osób ich odwiedzających.

3. Wszelkie spory i kwestie nieuregulowane niniejszymi regulaminami należy bezzwłocznie zgłaszać sędziemu, a w razie spraw wykraczających poza jego kompetencje, zobowiązany jest przekazać sprawę do organizatora zawodów, który ma głos decydujący.

4. Wszelkie spory rozstrzyga organizator oraz sędziowie. W trakcie trwania imprezy organizator ma prawo zmienić regulamin oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych opóźnić, przełożyć, skrócić lub przerwać zawody. W przypadku przerwania zawodów klasyfikacja generalna będzie liczona według wyników w momencie przerwania zawodów.

5. Organizator nie zapewnia niezbędnego wyposażenia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jednakże posiada określoną pulę – do rozdysponowania zawodnikom, którzy wcześniej zarezerwowali konkretny sprzęt. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 507-503-100.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów oraz prawo do aktualizowania regulaminu.