REGULAMIN WĘDKARSKI

POBIERZ

Regulamin Wędkarski Łowiska „Szachty”

Łowienie i przebywanie na terenie łowiska "Szachty" możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.§1 Postanowienia ogólne

1. Gospodarzem „Łowiska Szachty", zwanego dalej „Łowiskiem”, jest Greenpoint Polska sp. z o.o. sp. k. (KRS: 0000575040).

2. Łowisko czynne jest przez całą dobę, przez cały rok. Brama wjazdowa jest otwarta w godz. 8:00-20:00.

3. Na terenie Łowiska nie jest wymagana karta wędkarska.

4. Wszelkie zezwolenia można wykupić w sklepie wędkarskim na Łowisku w godz. 8:00-17:00.

5. Łowisko oferuje usługi z zakresu rekreacji i sportu, w tym w szczególności możliwość amatorskiego i profesjonalnego połowu ryb (z zasadą bezwzględnego i bezpiecznego wypuszczenia do wody każdej złowionej ryby), wypoczynku, edukacji przyrodniczo-sportowej, a także organizacji imprez plenerowych i sportowych. Do realizacji niniejszego regulaminu jego integralną częścią jest mapa Łowiska, a także cennik opłat.

6. Dbając o komfort i bezpieczeństwo wstęp na teren Łowiska bez zezwolenia jest niemożliwy. Łowisko dopuszcza wstęp bez zezwolenia tylko i wyłącznie po uprzedniej zgodzie opiekuna Łowiska.

7. Wykup zezwolenia uprawnia jedynie do dojazdu na stanowisko i powrót. Za nieuzasadniony przejazd Łowisko ma prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie się w niezbędne produkty.

8. Zakazuje się kąpieli na całym zbiorniku.

9. Wyjazd z Łowiska w godzinach zamknięcia bramy 20.00 - 8.00 jest możliwy tylko w wypadkach losowych i zwłoki po poinformowaniu opiekuna Łowiska (tel. 507-503-100). Jednakże otwarcie szlabanu lub bramy wiąże się z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 100 zł.

10. Bezprawne wejście lub wjazd na teren Łowiska bez zgody opiekuna wiąże się z dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 300 zł.§2 Zezwolenia na wędkowanie i prawo pobytu na Łowisku

1. W celu uzyskania pozwolenia na wjazd lub wędkowanie na terenie Łowiska należy uprzednio dokonać rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu 507-503-100, a następnie zgłosić swój przyjazd na miejscu u opiekuna Łowiska w celu oświadczenia zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz uiszczenia opłaty za zezwolenie zgodnie z cennikiem.

2. Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się u opiekuna Łowiska oraz na stronie internetowej: www.lowisko-szachty.pl

3. Wykup zezwolenia następuje poprzez opłacenie usługi zgodnie z cennikiem, o którym mowa w par. 2 pkt. 2. oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu poprzez podpisanie oświadczenia na formularzu Łowiska i wzajemne pouczenie o jego treści wszystkich osób towarzyszących.

4. Gwarancja wykupienia określonego zezwolenia możliwa jest jedynie po dokonaniu przedpłaty, o której mowa w cenniku opłat. W przypadku dokonania rezerwacji i niewykupienia określonego zezwolenia: przedpłata nie zostanie zwrócona oraz przy dokonaniu kolejnej rezerwacji, będzie wymagane dokonanie pełnej przedpłaty, tzn. równej kwocie za cały pobyt.

5. Warunki atmosferyczne nie mogą być podstawą do zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot zapłaconych środków przysługuje jedynie w sytuacji pełnej pokrywy lodowej na zbiorniku Łowiska.

6. Łowisko oferuje usługi w plenerze, zatem zalecamy odpowiednie przygotowanie do pobytu terenie Łowiska, które nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności z tym związane.

7. Bez uzyskania zezwolenia lub wyraźniej zgody opiekuna łowiska NIE MA MOŻLIWOŚCI wjazdu na teren Łowiska. Za wejście lub wjazd na teren Łowiska bez zgłoszenia Łowisko ma prawo do obciążenia opłatą manipulacyjną w wysokości 300 zł każdą niezgłoszoną osobę.

8. Osoba wykupująca zezwolenie na wędkowanie na Łowisku zobowiązana jest również do posiadania odpowiedniego sprzętu wędkarskiego, a w szczególności podbierak i sprzęt do bezpiecznego odhaczania ryb, który można darmowo wypożyczyć uprzednio zgłaszając chęć wypożyczenia przy dokonywaniu rezerwacji.

9. Wędkarz ma prawo do korzystania ze swojego sprzętu pod warunkiem, iż spełnia on odpowiednie warunki i będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. O źle dobranym sprzęcie decyduje opiekun Łowiska.

10. Każdy wędkarz ma obowiązek pilnowania swojego jak i wypożyczonego sprzętu. Zakazuje się pozostawiania wędek z zestawami w wodzie bez nadzoru. W przypadku korzystania z urządzeń sygnalizujących branie na odległość należy sprawdzić ich sprawność na danym dystansie.

11. Każdy wędkarz ma obowiązek okazania sprzętu opiekunowi Łowiska na każdego jego żądanie.

12. Każda osoba ma prawo do rozpalania stojącego grilla tylko i wyłącznie na stanowisku lub w miejscu do tego przeznaczonym (betonowe grille przy wiatach obok stanowisk). Zakazuje się korzystania z grilla leżącego na gruncie oraz rozpalania ognisk.

13. O każdych niepokojących lub podejrzanych incydentach i zdarzeniach na terenie Łowiska, należy bezzwłocznie poinformować opiekuna Łowiska niezależnie od pory dnia.

14. Przez cały pobyt na terenie Łowiska należy posiadać dokument tożsamości i okazywać opiekunowi łowiska na każdego jego żądanie.

15. Łowisko jest otwarte na przyjazd ze swoimi zwierzętami domowymi, lecz należy pilnować, aby były one pod ciągłą kontrolą właściciela, a także by bezwzględnie posprzątać po nim.

16. Każdy wędkarz ma obowiązek ściśle trzymać się granic obszaru połowu w następujący sposób:

a. Rezerwacje dzienne – wędkowanie na wprost przydzielonego stanowiska do 20 m od brzegu,

b. Rezerwacje dobowe – wędkowanie zgodnie z oznaczonymi strefami na mapie łowiska z przydzielonego stanowiska,

c. Spinning z brzegu – wędkowanie na dowolnym wolnym (niezajętym) stanowisku na wprost stanowiska,

d. Spinning z łodzi – wędkowanie i pływanie w strefach oznaczonych na mapie łowiska i przydzielonych przez opiekuna łowiska.

17. Niedozwolone jest użyczanie wędek osobom towarzyszącym nie posiadającym zezwolenia na połów ryb za wyjątkiem dzieci do lat 12.

18. Za każde niezgłoszone i nieopłacone zezwolenie na przebywanie lub wędkowanie Łowisko ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 300 zł od każdej wędki lub od każdej osoby.

19. Osoba towarzysząca niewędkująca, to osoba, której pobyt na stanowisku jest dłuższy niż 1 godzina.

20. Za zgodą opiekuna Łowiska możliwe jest odwiedzenie osób na określonym stanowisku bezpłatnie w przypadku pobytu na terenie Łowiska do 1 godziny (tzw. odwiedziny „w gości“).

21. Dzieci i „młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nie odpowiedzialność.

22. Wjazd lub wejście na teren Łowiska jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez cały czas pobytu na terenie Łowiska do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

23. Do każdego ze stanowisk można dojechać pojazdem, który należy zaparkować w wyznaczonych do tego zatokach przy stanowisku.

24. W przypadku odmowy rewizji Łowisko ma prawo wezwać Policję w celu przeprowadzenia kontroli.

25. W przypadku odmowy uiszczenia wymaganej opłaty Łowisko ma prawo wezwać Policję w celu sporządzenia odpowiedniego protokołu.

26. Osoby akceptujące postanowienia niniejszego Regulaminu Łowiska niniejszym wyrażają nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na:

a. Przeprowadzenie kontroli dronem pobytu na terenie Łowiska.

b. Przetwarzanie danych w celach marketingowych (w tym oznaczanie z imienia i nazwiska i umieszczaniu zdjęć z wizerunkiem osobistym na portalu Facebook w ramach działalności Łowiska oraz Redakcji Łowiska)

c. Komercyjne wykorzystywanie wizerunku osobistego do materiałów reklamowych związanych z działalnością Łowiska (filmy wideo, zdjęcia, plakaty itp.)

d. Archiwizowanie danych kontaktowych oraz informacji na temat historii osób korzystających z Łowiska

e. Otrzymywanie ofert dotyczących działalności Łowiska§3 Wędkowanie

1. Wypożyczenie na Łowisku sprzętu wiąże się z odpowiedzialnością za niego, zatem należy sprawdzić jego stan przy odbiorze. Wszelkie późniejsze zgłoszenia nie będą akceptowane, lecz rozliczane finansowo.

2. Obowiązkiem każdego wędkarza (po uzyskaniu zezwolenia na wędkowanie) jest dokładne sprawdzenie stanu przydzielonego stanowiska, w szczególności: uszkodzeń łodzi (wszelkich wgnieceń, naruszonych knag itp.), całości wioseł i dulek, sprawności trójnogu, sprawności kubła na śmieci, miejsc wypalonych nielegalnym ogniskiem lub innymi ingerencjami w środowisko.

3. Rozpoczęcie wędkowania jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po uprzednim umiejscowieniu niezbędnego sprzętu do obsługi ryb w miejscu trójnogu (duży podbierak, mata z bokami lub kołyska, worek do ważenia, waga, środek do dezynfekcji). Wyłożenie sprzętu we wskazanym miejscu będzie stanowczo weryfikowane przez opiekuna Łowiska.

4. Zakazuje się stosowania własnej kukurydzy, konopii i orzecha tygrysiego oraz zanęt na bazie chleba. Łowisko gwarantuje prawidłowo spreparowaną kukurydzę, konopię i orzech tygrysi własnej produkcji. Potrzebną ilość należy uprzednio zamówić przy złożeniu rezerwacji. Pozostałe ziarna (bobik, łubin, rzepik itp.) należy pokazać do sprawdzenia opiekunowi łowiska przed wjazdem na stanowisko.

5. Zakazuje się używania jako przynęty żywej i martwej ryby.

6. Wprowadzony zostaje dzienny limit stosowania kukurydzy w ilości do 10 kg, orzecha tygrysiego do 3 kg, konopii do 5 kg, innych ziaren do 3 kg (zatwierdzonych przez opiekuna łowiska).

7. Zakazuje się stosowania ciężarków ołowianych i innych wykonanych ze stopów metali ciężkich.

8. Dozwolone jest stosowanie jedynie haków z mikrozadziorem lub bezzadziorowych.

9. Zakazuje się stosowania więcej niż jeden hak na jedną linkę główną.

10. Dozwolone jest stosowanie kotwiczek z zadziorami oraz główek jigowych (dotyczy spinnigu).

11. W przypadku spinningu nakazuje się stosowanie przyponów z materiału bazowego: wolfram, drug lub inny metalopochodny materiał.

12. Zakazuje się stosowania woblerów z trzema kotwiczkami.

13. Zakazuje się stosowania haków giętych nie w jednej płaszczyźnie, np. Crankhook (hak położony na płaskiej powierzchni musi całą długością przylegać do niej).

14. Zakazuje się stosowania żyłek o średnicy powyżej 0,35 mm jako linki głównej.

15. Zakazuje się stosowania żyłek mono o średnicy powyżej 0,33 mm jako linki głównej.

16. Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej.

17. Zakazuje się stosowania strzałówek z plecionki o długości większej niż dwukrotność wędziska.

18. Zakazuje się łączenia leadera z linką główną stosując krętlik lub inne łączenie, które uniemożliwia uwolnienie się ciężarka po zerwaniu zestawu.

19. Zakazuje się stosowania rurek antysplątaniowych jako leader, do mocowania koszyczka lub ciężarka.

20. Zakazuje się stosowania zestawów, które po zerwaniu się linki głównej - uniemożliwią rybie pływanie bez ciężarka (np. w zestawach rzutowych – przypon musi się wypiąć; w zestawach klasycznych – ciężarek musi się wypiąć przez zastosowanie bezpiecznego klipsu lub zrywki).

21. Zakazuje się dokręcania hamulca walki do oporu, pozostawiając możliwość wysuwania się żyłki.

22. Hol ryby należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie rozciąć jej pyska.

23. W przypadku stosowania zestawów samozacinających nie należy wykonywać gwałtownego i silnego zacinania.

24. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz zabierania ryb.

25. Zabranie ryby skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 1000 zł/kg. Zapłata ceny nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena ryby nie podlega w takim wypadku zaliczeniu na poczet odszkodowania.

26. Używanie środka pływającego (łodzi, pontonu itp.) wymaga założenia przez każdego z pasażerów kapoku ratunkowego, tylko i wyłącznie atestowanego. Ponadto używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga co najmniej jednej latarki oświetlającej środek pływający.

27. Dozwolone jest korzystanie z łódek zdalnie sterowanych.

28. Każdy wędkarz jest uprawniony do pływania środkiem pływającym, sondowania dna i holowania ryby tylko i wyłącznie w obszarze, który jest przypisany do wykupionego zezwolenia. Zakazane jest jakiekolwiek przekraczanie granic tych stref.

29. Korzystanie ze środków pływających odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

30. Zakazane jest używania silników spalinowych przy środkach pływających, a dozwolone jest używanie silników elektrycznych.

31. Zabronione jest wędkowanie w stanie nietrzeźnym lub pod wpływem środków psychotropowych.

32. Jeśli jesteś samemu na stanowisku, pomyśl, aby zorganizować sobie pomoc w przypadku holu ryby (np. prośba o pomoc wędkarza z sąsiedniego stanowiska).

33. Wypożyczony na Łowisku sprzęt po zakończonym wędkowaniu należy oddać do sprawdzenia. Jeżeli okaże się uszkodzony, a wcześniej uszkodzenie nie zostało zgłoszone, koszty naprawy ponosi osoba korzystająca w czasie łowienia. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu strony zgodnie, z góry, ustaliły następujące ceny rekompensaty:

a. Podbierak – 220 zł

b. Worek do ważenia – 210 zł

c. Kołyska – 400 zł

d. Mata z bokami – 150 zł

e. Worek do przechowywania ryb – 50 zł

f. Waga – 140 zł

g. Silnik elektryczny – 900 zł

h. Akumulator żelowy – 900 zł

i. Echosonda z osprzętem – 1100 zł

j. Kamera podwodna przewodowa z osprzętem – 2000 zł

k. Tyczka do badania dna – 200 zł

Jeśli uważasz, że posiadasz pewne braki związane z wiedzą na temat wędkowania i obsługi z rybą możesz skorzystać z odpłatnego szkolenia na łowisku.§4 Obsługa z rybą

1. Każdą doholowaną do brzegu lub łodzi rybę należy podebrać odpowiedniej wielkości podbierakiem.

2. Rybę wyciąganą ze zbiornika należy DELIKATNE lądować na odpowiedniej do tego macie lub kołysce, następnie od razu zważyć. Niedopuszczalne jest wyciąganie ryby z wody na pokład łodzi (nie dotyczy spinningu z łodzi).

3. Podczas przebywania ryby na macie lub w kołysce należy pamiętać o jej polewaniu wodą na bieżąco nabieraną ze zbiornika (nienagrzaną!). Większe ryby umieszczane w kołyskach należy zalać w kołysce bezpośrednio po jej umieszczeniu. Nie zalewać wcześniej wodą kołyski, ponieważ zwiększy to jej temperaturę. W dni słoneczne należy pamiętać o nagrzewaniu się kołyski, którą co jakiś czas należy schłodzić wodą.

4. W celu zważenia ryby należy skorzystać z przeznaczonego do tego worka do ważenia. Pamiętaj, aby zabezpieczyć worek przed wyskoczeniem ryby (zamknięcie zamków) oraz upadkowi (umiejscowienie maty lub kołyski pod miejscem ważenia).

5. Zakazuje się wkładania ryb do jakichkolwiek siatek. Każdą złowioną rybę bezwzględnie i w sposób bezpieczny z powrotem wypuszczamy do wody (wyjątek §4 pkt. 7).

6. Należy pamiętać o konieczności zdezynfekowania miejsca ukłucia, a także wszelkich ran lub innych zmian skórnych. Nie spryskujemy skrzeli ryby! Nie dotykamy palcami skrzeli ryby!!!

7. W sytuacji złowienia: suma, ryby z wyraźnymi uszkodzeniami, ryby z niepokojącymi zmianami skórnymi (owrzodzenia, wysypki, guzy itp.), ryby zachowującej się w nienaturalny sposób, karpia koi (pomarańczowy karp z czarnymi cętkami) – należy bezzwłocznie powiadomić opiekuna Łowiska oraz przetrzymać rybę w specjalnie do tego przeznaczonym worku w wodzie do czasu jego przybycia, lecz jego użycie może nastąpić tylko za zgodą opiekuna Łowiska. Możesz zostać również poproszony o wykonanie i przesłanie zdjęć ryby.

8. Nie maltretujemy ryb poprzez obijanie, przytulanie, długie sesje zdjęciowe czy inne zbędne czynności. Uważaj, aby nie dotknąć palcami skrzeli ryby i nie uciskać jej brzucha. Podnosząc rybę do zdjęcia zawsze trzymaj ją jedną ręką między płetwą odbytową a płetwą ogonową, a drugą ręką między pod płetwami piersiowymi delikatnie przytrzymując jedną płetwę piersiową między palcami. Jeśli nigdy nie pozowałeś do zdjęcia z rybą powyżej 5 kg poproś opiekuna Łowiska o pomoc.

9. Nie wolno trzymać ryb za płaty skrzelowe.

10. Zdjęcia z rybą mogą być wykonywane tylko i wyłącznie nad przepisową matą lub kołyską unosząc rybę niewiele ponad matę. Nie wstajemy z rybą w rękach.

11. Przebywanie ryby poza wodą zostaje ograniczone do 4 minut! Pamiętaj, zdrowie ryby jest najważniejsze!

12. Jeśli zauważymy, iż ryba stoi przy brzegu (nie odpływa) należy w bezpieczny dla siebie sposób spróbować delikatnie „przewentylować” rybę, tzn. chwytając ją za płetwą ogonową i delikatnie popychać rybę do przodu i do tyłu, aby woda przepływała przez skrzela dotleniając w ten sposób rybę. Należy to robić na odpowiednio głębokiej wodzie, aby cała ryba była zanurzona i nie pływała w zmąconej wodzie i nie ocierała o dno zbiornika. Jeśli ryba nie reaguje, należy bezzwłocznie powiadomić o tym opiekuna Łowiska (w przypadku złowienia jesiotra zalecamy nie wyciągać ryby z wody i obsłużyć ją do końca w zbiorniku ponieważ jej wentylacja może potrwać nawet 30 minut!)

13. Za przetrzymywanie ryb w wodzie na uwięzi bez zgody opiekuna Łowiska (w workach, siatkach itp.) Łowisko ma prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł.

14. Szczególne okazy ryb, których waga podczas bezzwłocznego zważenia wyniesie powyżej 25 kg, należy do końca obsłużyć w wodzie.§5 Przepisy porządkowe

1. Każdy wjazd i wyjazd z Łowiska MUSI być zgłoszony oraz przed opuszczeniem terenu Łowiska należy udostępnić sprawdzenie pojazdu (np. otwarcie bagażnika, otwarcie torby itp.) opiekunowi Łowiska.

2. Przebywając na terenie Łowiska należy być kulturalnym, szanując przestrzeń innych osób przebywających na terenie. W przypadku sporu, należy zgłosić go do opiekuna Łowiska.

3. Każdy przebywający na terenie Łowiska jest zobowiązany do dbania o środowisko, a w szczególności składowania śmieci w wyznaczonych do tego miejscach. Należy zgniatać butelki plastikowe i ich nie zakręcać. Wszelkie niedopałki od papierosów należy zbierać w odpowiednich do tego pojemnikach. Zakazuje się przestawiania kubłów na śmieci w inne miejsce!

4. Komfort korzystania z prądu na stanowisku nie może służyć do zakłócania prywatności innym przebywającym na terenie Łowiska, a zatem zakazuje się słuchania głośno muzyki przez całą dobę a mocne oświetlenie kierujemy w stronę przeciwną do zbiornika wody.

5. Dbając o komfort i jednocześnie bezpieczeństwo przebywających na terenie Łowisko umożliwia dowóz posiłków (pizze, obiady dwudaniowe itp.) tylko i wyłącznie jednej zaufanej firmie cateringowej – „Pizza w dechę“, tel: 505-921-900, www.pizzawdeche.pl (ul. Ostatnia) oraz pracownikom „Wędzarni przy Łowisku Szachty“, tel. 513-610-100, którzy są uprawnieni do wjazdu na teren i dowozu na konkretne stanowisko.

6. Za pozostawienie jakichkolwiek śmieci na stanowisku Łowisko ma prawo obciążyć klienta opłatą manipulacyjną w wysokości 100 zł.

7. Zakazuje się wchodzenia na inne stanowiska niż określone w wykupionym zezwoleniu bez zgody opiekuna Łowiska lub osoby uprawnionej do korzystania z danego stanowiska.

8. Zakazuje się niszczenia jakiejkolwiek roślinności na terenie Łowiska.

9. Zarówno po przyjeździe jak i przed opuszczeniem stanowiska należy sprawdzić stan stanowisku i sprzętu, w tym w szczególności: czystość łodzi i przypięcie jej liną do knagi, pióra wioseł powinny być wyciągnięte z wody, czerpak przypięty na słupku i wszelkie śmieci sprzątnięte.

10. Łowisko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione na terenie Łowiska.

11. W sytuacji nieprzestrzegania Regulaminu Łowiska oraz zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego opiekun Łowiska ma prawo:

a. upomnieć o naruszeniu Regulaminu Łowiska – z możliwością kontynuowania wędkowania (tzw. „zółta kartka“)

b. w przypadku ponownego naruszenia Regulaminu Łowiska lub naruszenia punktów: §3 pkt. 7, 20 i 24 Regulaminu Łowiska – poprosić o bezzwłoczne opuszczenie terenu, bez prawa zwrotu poniesionych na Łowisku kosztów oraz bez prawa wjazdu na teren Łowiska Szachty w przyszłości (tzw. „czerwona kartka“)

12. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na Łowisku mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

13. Wszelkie próby zabierania ryb będą bezwzględnie zgłaszane Policji.

14. Łowisko zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych. W takim przypadku zwracane są jedynie wpłacone przedpłaty.

15. Łowisko zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym okresie.

16. Prawo do interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornym przysługuje opiekunowi Łowiska.